Zásada informace

·   Informujeme o odchylkách od modelového listu. (Takového listu jaký u nás partner předpokládá)

·   Ať partner draží do našeho modelového listu.

 

Obraz modelového listu vyplývá:

  • Z naší dražby
  • Z dražby partnera
  • Z dražby soupeřů

 

Západ otevřel 1piky(pětilist). Statistický list je:

5piky-3-3-2

S kterým dublem? Nevíme.

 

W           N             E             S

1piky          pas         1srdce          pas

 

jaký je teď modelový list západu?

                2srdce-5piky-3kara-3trefy

proč dubl pik? Dražená délka piková východu způsobila, že méně piků zbývá na ostatní listy. Proto statisticky má západ méně piků než kár a trefů.

 

W           N             E             S

1piky          pas         1srdce          pas

2kara

 

A co teď? Jaký má západ list? Rozloha 5–4 v červených barvách a v černých 2–2, nebo 3–1? Vzhledem k ukázané délce pikové u E, a z důvodů uvedených výše má delší trefy než piky. Modelový list tedy vypadá takto:

                1srdce-5piky-4kara-3trefy

Prostě je to jen obraz listů, tak jak bychom si je měli představit na základě probíhající dražby. Vidíte své karty, a jestli se váš list odchyluje od listu modelového (takový, který si představuje partner), dražíte odchylky od tohoto modelového listu, abyste partnerovi předali plnou pravdu o svých kartách.

 

Dražíme tak, aby se modelový list nejvíce přibližoval naší kartě.

 

Odchýlení od průměru můžeme shrnout zhruba do těchto bodů:

  • Síla listu – honérová
  • Síly barev
  • Délky barev

Odchýlení od modelu může být pozitivní (příznivé) nebo negativní (nepříznivé).

 

Příklad: Modelový pětilist obsahuje 4FB, zahajitel draží 1piky s barvou:

                pikyKJ765 nebo pikyK10976

můžeme si myslet, že naše barva je modelová.

                piky107642

Nesplňujeme očekávání partnera, hovoříme o odchýlení negativním,

                pikyAKJ97

je naopak odchýlení pozitivní.


Jak informovat?

·   Dražbou barvy slibujete odchýlení pozitivní (délku a seskupení figur) v té barvě

·   Dražbou beztrumfů informujete o odchýlení v nedražených barvách (zádrže)

·   Dražba skokem je známka síly, čím vyšší dražba, tím větší síla

·   Ekonomická dražba je známkou slabosti

·   Pas – bez pozitivních odchýlení

·   Snaha o výměnu informací je pozitivní sugesce

·   Nechuť k výměně informací je negativní sugesce.

 

Zkusme si nabyté vědomosti vyzkoušet na příkladech:

srdceK76

pikyKQJ64

karaAJ104

trefy5

stolek

srdceAQ532

piky93

karaK32

trefy1076

 

List západu má o 4FB více než je průměr, což náležitě ocení otevřením dražby. Očividně největší odchýlení pozitivní je v srdcích, otevírá tedy dražbu 1piky, což slibuje pětilist. Bilance otevření je do dvou statistických zdvihů u partnera. Dosud jsme ukázali jen srdcovou barvu, takže pro partnera máme modelově 5-3-3-2.

 

Východ má více než statistické dva zdvihy, udrží tedy dražbu a licituje své odchýlení pikové.

1piky          1srdce (4+ piků)

??

 

1srdce forsuje (zásada forsingu). Po ukázání pikové délky je modelový list západu 5-3-3-2 s dubl pikem. Západ vidí, že jeho list odbíhá od očekávání partnera, dvě pozitivní odchýlení – v kárech a pikách. Ukazuje nyní odchýlení v kárech

1piky          1srdce

2kara

 

2kara není forsující (12-17,18 bodů) dražbou, východ by se tedy měl poohlédnout nad výběrem částečného závazku, i když jeho list není úplně minimální. Stále se však pohybuje v minimální zóně odpovědi (6-10 bodů). Otvírající ještě může ukázat rezervy další dražbou, pak naše hodnoty mohou vystačit na celou hru. (zásada bilancování). Říkáme, že slabý list udržuje dražbu, když je aspoň nějaká šance na celoherní závazek a informuje tak o svém polopozitivním listu.

 

Co má tedy východ dražit?

 

Známka slabosti je pas, negativní výběr původní barvy partnera nebo opakování vlastní barvy. Pasovat nemůžeme, když při maximu partnera chceme hrát celou hru.

 

Jaký je teď modelový list západu? Přece

                1srdce-5piky-4kara-3trefy

 

Partner s minimálním listem bude jistě pasovat 2srdce a my budeme sehrávat na 6 trumfů, když máme sedmikartový fit srdcový? Vypadá to, že lepší bude oprava do srdcí, na 2srdce potřebujeme šestilist. Zachovali jsme dražbu a šance jsou stále otevřené.

1piky          1srdce

2kara          2piky

??

 

Máme 14 FB, vypadá to, že s partnerovou sílou 6-10 bodů nemůžeme mnoho očekávat. List však volá po hlášce 2srdce, když:

 

Fit v barvě partnera zvýší ofenzivní sílu spojených listů

 

Za kvalitu srdcí si můžeme připočítat 1 bod, další pak za figuru v barvě partnera a při pikové hře je perfektní trefová krátkost. Takže síla listu západu náhle vzrostla. Je-li partner minimální a jen s pikovým čtyřlistem, vyměnili jsme částečný závazek srdcový za pikový, když v obou barvách máme jen sedmikartové fity, ale stejně může být v pikovém závazku více zdvihů o trefové přebitky. Dražíme tedy pozitivní odchýlení pikové – snaha o výměnu informací = znamení síly.

1piky          1srdce

2kara          2piky

2srdce          ??

 

Síla listu východu vzrostla s dražbou partnera, který slíbil singl trefový (zásada vyloučení) a třílist pikový při rezervě v síle. Všechny figury jsou užitečné a pětilist pikový nám umožňuje zkusit celoherní závazek – 4srdce.

 

srdceJ1065

pikyK9

karaKQ765

trefyA3

stolek

srdceAK4

pikyAQ1087

karaA1043

trefy9

1kara          ??

 

Východ má bodově značně nadprůměrný list. 1kara bylo draženo do dvou statistických zdvihů u východu. Odchýlení od modelu v srdcích, velké v kárech a menší v pikách. V tomto pořadí by také měl své barvy dražit –srdce-kára-piky. Zároveň však musí myslet na ukázání velké síly. Dobrým počátkem popisu bude hláška 2piky (forsing do hry) a ukázání hezké barvy. Nabídka nové barvy skokem po otevření partnera slibuje v zásadě dva typy listů. Jednobarevný silný list s chutí prosadit svou barvu jako trumfovou a nebo listy s fitem pro barvu otevření.

1kara          2piky

??

 

Bodové rezervy západu jsou mizivé, má lehké odchýlení v kárech (slíbil čtyřlist, když nemá podporu srdcovou), ve světle dražby partnera nadprůměrné srdce a zádrže v nedražených barvách – pikách a trefech. Dobrým rebidem bude jistě hláška 2NT, když 2srdce by spíše ukazovaly koncentrované body do dvou barev a indikovaly krátkost srdcovou.

1kara          2piky

2NT        ??

 

Linii východu jsme již načrtli, takže:

1kara          2piky

2NT        3kara

??

 

S fitnutím kár nabírá na síle pátá karta v této barvě u východu, jistý zdvih. Král do barvy partnera je značně lepší než v některé z bočních barev. Partner o něm ještě neví, teď bude vhodná příležitost naznačit sílu v jeho barvě nabídkou 3piky. Hláškou jednoznačně ukážeme chuť hrát barevný závazek a partner si nemůže myslet na plný fit srdcový, když jsme neukázali fit v předchozím kole nebo neskočili na 4piky nyní.

1kara          2piky

2NT        3kara

3piky          3srdce

??

 

Východ se nadále drží našeho původního plánu a draží třílist pikový, čímž zároveň naznačil i krátkost trefovou.

 

Co znamená tato zpráva pro západ?

 

Všechny jeho figury jsou dobře lokalizovány, všechny hrají, má o káro víc a proto může dražit jako maximum toho co dosud ukázal (ocenění listu). Zahajitel může tuto zprávu předat partnerovi pomocí hlášky 4trefy - cue-bid s chutí do slemu. Další dražba pak může pokračovat v rámci partnerských dohod např.:

1kara          2piky

2NT        3kara

3piky          3srdce

4trefy          4kara

4piky          4NT

5srdce          7kara

pas

 

4kara      partnere, ukaž další cue-bid

4piky       držení prvního nebo druhého kola barvy

4NT    Roman Key Card Blackwood (RKCB), dotaz na 4 esa a krále trumfového = 5 es

5srdce       dvě esa z pěti s trumfovou dámou

 

Odborníci tvrdí, že hlášky pod úrovní 3NT by neměly být cue-bidem ani při forsingové situaci. Z toho vyplývá, že nabídka 3srdce byla dodražením rozlohy.

 

srdceK96

pikyAQ1063

karaK76

trefy84

stolek

srdceAQJ532

pikyK3

karaQ2

trefyA76

 

1piky          2srdce

??

 

2srdce nejenže slibují uhrát celoherní závazek, ale prozkoumávají slemové možnosti. Západ má na výběr mezi fitnutím ekonomickým – 3srdce, nebo skokem – 4srdce. Jedna ze zásad říká:

·         Dražba skokem ukazuje sílu

 

A druhá zas

·         Snaha o výměnu informací slibuje sílu

 

Kterou zásadu zvolíme? Logicky druhá zásada dominuje nad první. Ve chvíli, kdy byl dán forsing do hry, je skok na celou hru spíše nechuť o výměnu informací (bereme prostor) a ekonomická dražba ukazuje rezervy.

 

Západ se tedy musí rozhodnout, zda je jeho list minimální, nebo s rezervou. 4srdce dražíme se špatným listem, který jsme otevřeli snad jen omylem. Už s hezkou primérkou dražíme ekonomicky. Nepochybně list západu zařadíme do druhé kategorie, když ve slemových možnostech máme dobrou lokalizaci figur v drahých barvách a čtyři kontroly (eso=2 kontroly, král=1 kontrola).

 

Správné je tedy nezavírat dveře výměně informací a poskytnout potřebný prostor - 3srdce. Další dražba bude na partnerských dohodách. Např.:

1piky          2srdce

3srdce          3NT

4kara          4piky

4srdce          5trefy

5piky          6srdce

 

3NT            bez singla

4kara, 4piky         cue-bid

4srdce               nemám další rezervy

5trefy, 5piky        cue-bid

 

Další list pochází z kvalifikací o polskou reprezentaci. Zkuste dražit následující list, váš partner je mezinárodní mistr – Jerzy Zaremba.

 

W:          srdce76  pikyK94  karaAKQ976  trefy104

 

W                           E

1kara                          2piky

??

 

Jak vybíráte rebid? Nabízí se dražby:


3piky   fit a chuť k výměně informací, rezerva

4piky   minimum, slabý list nechuť k výměně informací

3kara    ukazuje dobrou károvou barvu, s plánem fitnout srdce později.

 

A ještě jeden – intelektuální rebid

4kara    dobrá kárová barva s fitem srdcovým.

 

Byl by asi nejlepším, ale pochopí partner naší hlášku? Na rozdíl od nás není geniální. V takových situacích se raději vyhněte nejednoznačným hláškám, které mohou vést k nedorozumění. Volte raději hlášku jednoznačnou, i když horší. Svůj úmysl můžete konzultovat až po rozdání, abyste obohatili další podobné dražby.

 

Vraťme se k našemu listu. Našli jste nějaké rezervy? Rozhodně ano, váš list nese partnerovi sedm až osm zdvihů 6(5) kárových, král srdcový a snap, bude-li ho partner potřebovat. Porovnejte svůj list s následujícími:

                srdceK6  pikyK94  karaAQ7642  trefy104

nebo

                srdceK6  pikyK94  karaA97642  trefyQ4

 

Kde je našich sedm zdvihů?

 

Bezprostřední fitnutí barvy odpovědi - 3piky - má jednu vadu, ukryjete károvou barvu a partner může očekávat třeba takový list:

                srdceA6  pikyK94  karaAQ1042  trefy1084

 

Krzysztof Lasocki vybral rebid 3kara.

1kara          2piky

3kara          4piky

??

 

A co teď?

 

Plánovali jsme fitnout srdce. Zkusme si představit list partnera. Nepochybně má samonosný aspoň šestilist srdcový, AQJ10xx. Mohl také dražit 3piky a pak 4piky. Skok na 4piky rovnou brání výměně informací a je slabší, bez slemových úmyslů. Máme tedy vůbec dražit výše? Aby bylo možné uhrát slem, karty by musely být:

srdce76

pikyK94

karaAKQ976

trefy104

stolek

srdceA5

pikyAQJ10753

kara5

trefyK85

 

Dražili byste s kartami východu 4piky? Určitě ne. Stačí si jen představit jednu vysokou figuru partnera vedle kárové barvy a slem je jistý. Pamatujte - esa a krále (kontroly, rychlé zdvihy) v bočních barvách je potřeba vysoce cenit ve slemové dražbě. Teď obejděte opět stůl a podívejte se do svého listu.

 

Budete dražit, nebo pasovat?

 

Pasujte. Může se stát, že partner měl list:

                srdceQ2  pikyAQJ10753  kara5  trefyKQJ

s kterým nesplníte už ani 5piky

 

Ve skutečnosti Krzysztof Lasocki dražil 5piky (informujíce o dobrých kárech a srdcích bez cue-bidu v černé barvě). Partner s listem:

                srdceQ3  pikyAQJ10753  kara5  trefyAJ3

pasoval a vše skončilo šťastně, když si soupeři vzali dva pikové zdvihy.

|

Komentáře k tomuto článku