Odvaha

Odvaha

 

O odvaze většinou mluvíme v souvislosti s historií, týkající se především hrdinských činů na bojištích a jiných extrémních situacích. Je všeobecně znám příklad Spartaka, který vedl stotisícovou armádu otroků proti starořímské moci. Alexandr Veliký vytáhl s 35 000 vojskem na východ, dobyl Persii, Afganistan a obsadil západní Indii. Hernán Cortés se svými 663 námořníky a vojáky dobyl pětimilionovou říši Aztéků na území Mexika. Spartakovi osobní odvaha rozhodně nechyběla. Vždyť jako gladiátor ji uplatňoval při soubojích v aréně. Alexandr Veliký vedl na bojištích vždy rozhodující útoky v čele své jízdy. Když Cortés zjistil, že některé jeho muže děsí značná početní přesila nepřítele, proto před pochodem do vnitrozemí nechal spálit všech 11 lodí, aby jeho lidi neměli na vybranou.

 

Tito velikáni věděli, že každý člověk před jakýmkoliv zásadním rozhodnutím má přinejmenším obavy nebo strach. Oni však také předpokládali, že svojí odvahou dodají vojákům sílu v boji, která povede ke konečnému vítězství. Že svým osobním příkladem strhnou ostatní k tomu, aby se zbavili obav, které každému podobnému střetu předcházejí a strachu o svoji vlastní osobu a své přátele. Jsem přesvědčen, že i oni měli obavy o výsledek bitev. Ale oni také věděli, že každý voják se obav nebo strachu zbaví teprve v boji.

 

I my jsme životem každodenně přinuceni, abychom řešili situace, které si vyžadují naši odvahu začít jednat. Ale vezměte si, jak se někteří z nás k problémům, které si vyžadují okamžité řešení, stavíme. Známe situaci, dokážeme si představit různé možnosti a jejich důsledky, ale čekáme. Čekáme, dokud si nebudeme jisti, že neuděláme nějakou chybu. Cosi nám stále chybí. A to cosi je umět se rozhodnout. Mít odvahu riskovat i za cenu, že se dopustíme chyby. Věřte, že krok do tmy je lepší, než neustálé přešlapování na místě. Pokud budeme stále jen čekat a čekat, že se problém vyřeší sám, naše neschopnost jednat v nás začne vyvolávat nervozitu, která začne oslabovat naše myšlení a může vést k narušení našich tvůrčích schopností.

 

Podívejte se na následující rozdání:

 

srdceAQ76
piky7
karaKQ8
trefyKJ854

stolek

 

 

srdce5432
piky64
karaA753
trefyQ102

 

 

Západ zahájil 1 tref. Váš partner na severu zasáhl 1 srdce, které východ okontroval. Po dotazu Vám západ odpověděl, že východ má 10–11 bodů a nejméně čtyřlist s honérem. Po vašem pasu západ nadražil 1 pik a po 1 BT východu skočil na celou hru. Do 3 BT vynášíte po delším přemýšlení 3 káro. HH bere zdvih na stole K a vynáší 7 srdce, kterou bere Váš partner K a pokračuje v kárech. Domnívám se, že od většiny jihů to vyžaduje notnou dávku odvahy, aby přidal malou, protože ví, že na zdvih se s největší pravděpodobností už nedostane. O Vašem partnerovi víte, že má A s držením v srdcích a na jeho zásah musí mít figuru v pikách. Pokud je to K, Vaše dva kárové zdvihy mohou pomoci závazek porazit, pokud jsou kára dělena pravidelně, a proto dáváte z ruky malou. Vždyť HH má v tempu pouze osm zdvihů. Pokud dáte přednost obavám, že A káro v další fázi neuděláte, rozlučte se s aktivním skóre.

 

 

srdceK8
pikyAK932
kara642
trefy976

 

srdceAQ76
piky7
karaKQ8
trefyKJ854

stolek

srdceJ109
pikyQJ1085
karaJ109
trefyA3

 

srdce5432
piky64
karaA753
trefyQ102

 

 

Podívejme se na toto rozdání očima HH. Největší chybu, kterou v tomto rozdání můžete udělat, je to, že v duchu spíláte partnerovi, že nenechal kontra. Vždyť vidíte po dvou zdvizích v pikách, trefech, srdcích a jisté tři v srdcích. Vy tam 3 BT jistě nemáte, takže zase se jedná o další nonsens, který Vám na celkovém skóre jistě nepřidá.

 

Ať počítáte, jak počítáte, vidíte pouze sedm zdvihů v tempu. Po dvou v trefech a kárech, jeden v pikách a dva v srdcích. Patrně budou potíže s přechody i komunikací v srdcích. Závazek ale není ztracený – obrana ještě může udělat chybu. První zdvih berete K káro na stole a pokračujete srdcí. Východ bere K a vrací káro. Nasazujete z ruky J, který drží zdvih. K dalšímu zdvihu vynášíte Q srdce (vždyť jih by mohl mít druhou 9), od jihu padá malá, takže v srdcích uděláte pouze dva zdvihy. Sever bere A a vrací třetí káro. Jih bere A a odehrává čtvrté káro. Sever se zbavuje 6 tref, což je neutrální marka a Vy odhazujete 9 pik. Jih už nemá na vybranou a tak vynáší 2 pik. Ze stolu dáváte A a přecházíte do ruky malým trefem, sever přidává 9. Berete zdvih A a odehráváte si svoje dvě vysoké srdce, na které ze stolu odhazujete zbylé piky. Tři karty chybějí do konce sehrávky:

 

 

srdceK?
piky9
kara-
trefy?

 

srdce-
piky-
kara-
trefyKJ8

stolek

srdceJ
piky8
kara-
trefy3

 

srdce?
piky-
kara-
trefy?

 

 

Pro co se nyní rozhodnete? O severu víte, že má K pik, 9 srdce a třetí kartu. Bude-li to Q tref a vy zahrajete impas, třikrát padnete. V případě že Q spadne pod Vašeho K, uhráli jste. V případě, že má sever malý tref a rozhodnete se pro impas, všechny zdvihy jsou Vaše. Pokud na vrácený tref do K stolu přidá pik, jednou padáte. Čemu dáte přednost? Impasu nebo hře na vypadnutí Q tref na severu?

 

Nevím, jak se rozhodnete, ale mohu Vám doporučit pouze jedno. Nevymýšlejte rozlohu, kdy tam závazek nemůže být. Hledejte pouze možnosti, jak splnit. Oprostíte se tak od destruktivního myšlení, které Vám bere sílu a nahání zbytečný strach. Myslete pozitivně. Vytvářejte ve své mysli pouze takové situace, ve kterých lze závazek splnit. Stále se ještě domníváte, že stojí zato provést v této situaci důkladnou analýzu? Většina párů na sále bude hrát 2 BT a závazek lehce přes piky a srdce splní. V této situaci nemáte na vybranou. Pokud se ubíráte cestou, zda jednou padnout dobrovolně, zbytečně ztrácíte čas. Pokud hledáte cestu, jak nepadnout dvakrát, škoda Vašeho přemýšlení. Existuje šance, jak závazek uhrát a to je to jediné, na co máte v této chvíli myslet. Nesnažte se dělat kompromisy. Vždyť kompromis je sice to nejmenší zlo, ale pro obě strany – tedy i pro Vás. Bez jakéhokoliv dalšího přemýšlení a předchozích úvah zahrajte impas v trefech. Pokud bude impas sedět, budete blízko topu. A když sedět nebude, vaše nula bude patrně stejná, jako kdybyste padli pouze jednou. Že se Vám ostatní budou smát za nejhorší výsledek? Vzpomínám na památnou větu, kterou pronesl Jan Werich: „Když Noe stavěl archu – na kopci – všichni se mu smáli.“

 

Jedna nula propadák nedělá. Jestliže budete stále pokračovat podle předem stanoveného scénáře, těch dobrých výsledků bude daleko více, než těch horších.

 

Když ukládáte karty do krabice, říkáte si v duchu: „To byla ale fuška,“ tolik jsem se bál, že nesplním, až jsem se celý zpotil. Musím Vám říci, v tomto případě jste se namáhali zbytečně. V druhé polovině sehrávky jste věnovali značnou část svého duševního úsilí úvahám, které Vás připravily o čas a zbytečně Vás vysílily. Možná, že v příštích rozdáních Vám část energie bude chybět.

 

Takže budete-li do budoucna vážit strategii pro podobné situace, zakažte si předem obavy a strach, protože jen odvaha a více rozhodnosti Vám dopomohou k Vašemu většímu uspokojení.

|

Komentáře k tomuto článku