Několik vět o odvolací komisi

                Na velké ceně Prahy jsem se dostal k řešení případu v odvolací komisi. Než se dostanu k vlastnímu případu odvolání, tak zde předložím k zamyšlení několik úvah o bridži, úloze rozhodčího a odvolací komise.

                V případě nesrovnalosti při hře jsou hráči povinni zavolat rozhodčího, který má za úkol nesrovnalost napravit. K nápravě má k dispozici poměrně širokou škálu možností, kterou mu poměrně přesně dávají pravidla. Proti rozhodnutí rozhodčího je možné se odvolat k odvolací komisi a ta ještě může jeho rozhodnutí změnit. To je dost zásadní rozdíl proti spoustě jiných sportů a her, kde je často rozhodnutí rozhodčího konečné a platné. Nicméně odvolání by se mělo používat jako šafránu, slouží pouze k nápravě nesprávných rozhodnutí rozhodčího a rozhodně by nemělo být běžnou praxí se odvolávat.

                Podívejme se, jak často k odvolání dochází. Na stránkách EBL (Evropské bridžové federace) je zvláštní rubrika appeals, kde jsou popsány odvolání z mistrovství Evropy za posledních deset let. EBL také sleduje tzv. BAR ratio, což znamená Board Appeal Ratio, které vyjadřuje počet odvolání na tisíc rozdání. BAR ratio se pohybuje mezi 0,19 – 0,81 na týmových mistrovstvích Evropy a v rozsahu 0,22-0,32 na otevřeném mistrovství Evropy a má spíš klesající tendenci.  Na otevřeném mistrovství Evropy, kde hraje poměrně velké množství hráčů různých úrovní je průměr 0,27.

                U nás se během velké ceny odehrálo  26x24 = 624 rozdání (26 kol se hrálo na 24 stolech). Průměrné BAR by mělo být 0,27, což znamená, že by mělo docházet k odvolání zhruba jednou za šest velkých cen.  K odvolání však dochází mnohem častěji. Co to znamená?

                Podle mého názoru to znamená, že je u nás příliš nízká autorita rozhodčích. Kvalitu jejich rozhodování považuji za přiměřenou, ale mezi hráči mají bohužel příliš nízký respekt a to vede k tomu, že dochází k příliš častému odvolávání. K častému odvolávání také vede příliš snadná možnost odvolání, které je pro hráče bez rizika s možností získání lepšího výsledku. Ještě jsem v našich podmínkách nezažil propadnutí kauce (v cizině je to mimochodem docela běžné), protože si to dosud žádný odvolací výbor nedovolil.

                Odvolávání proti rozhodnutí rozhodčího má negativní vliv na průběh soutěže, čas vyhlašování výsledků a celkovou nejistotu hráčů a další snižování autority rozhodčího. A vedle toho to má další důsledky. Mělo by být dobrým zvykem počkat po soutěži na vyhlášení výsledků (zejména když jsou při použití techniky k dispozici vlastně okamžitě) a hráči, kteří nevyhrají, mají mít sílu zatleskat vítězům. Je jen málo takových, kteří mají dostatek morální síly na to, aby zůstali na vyhlašování vítězů. A když se vyhlašování zdrží o dalších minimálně 15 minut řešením odvolání, tak už utečou i ti, kteří by třeba zůstali.

                Rozhodnutí rozhodčího se mi nemusí líbit, ale ještě to neznamená, že se musím odvolat. Rozhodčí obvykle vidí celou problematiku nezaujatě a na základě tohoto pohledu rozhodne. Jeho rozhodnutí se často nebude některé ze stran vyhovovat, ale to ještě neznamená, že je špatné.

                Přimlouvám se za vyšší respektování rozhodčích, což neznamená jen přijímání jejich rozhodnutí, ale i to nebavit se, když dávají pokyny, jak se bude hrát apod. Povede to ke klidnější a příjemnější hře a myslím, že to by mělo být cílem všech.

                Velmi mě zarazila další věc. Teď už budu poměrně osobní a věřím, že to nepovede jen k další eskalaci problémů, což není mým cílem. Cílem tohoto článku je vyvolat diskusi na téma zlepšení atmosféry při hře.  Na odvolacím výboru jsme rozhodli odvolání a poté jsem slyšel: „Když jsou při odvolání Bahníci, tak se vyhoví v méně než 10%“ a další podobné řeči a také vyjádření, že rozhodnutí odvolací komise je špatné apod. K tomu bych snad řekl jediné – odvolací komise ještě nikdy nevyhověla mému odvolání – mám 100% neúspěšnost, nebo je to naopak – mám 100% úspěšnost, vyhověla mi vždy? Oboje je pravda, protože respektuji rozhodnutí rozhodčího a neodvolávám se. 

                A nyní k vlastnímu problému odvolání. Jedná se o rozdání číslo 2 ze druhého kola.

 

srdceK87
pikyAJ96
kara1084
trefy543

 

srdce92
pikyKQ5
karaAQJ32
trefy762

stolek

srdceA106542
piky1072
kara-
trefyAKJ9

 

srdceQJ
piky843
karaK9765
trefyQ104

 

               Dražba u stolu šla:

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1srdce

pas

2kara

pas

2srdce

pas

3pikyA

pas

3 BT

pas…

 

                Hláška 3 srdce byla alertovaná a hráč na Severu se zeptal, co to znamená.  Vysvětlení bylo něco ve smyslu, že to je třetí barva ve funkci čtvrté – ukazuje zádrž a ptá se na zádrž trefovou.  Hráč Jihu potom vynesl do závazku 3 BT srdce a závazek skončil výsledkem -2. Hráče EW se cítili poškozeni a měli za to, že srdcový výnos mohl být na základě neoprávněné informace vzniklé dotazem hráče Severu. Přivolaný rozhodčí rozhodl, že výsledek platí. To znamená, že podle jeho názoru nebyl výnos ovlivněn neoprávněnou informací. Proti tomuto rozhodnutí se hráči EW odvolali.

                Úkolem rozhodčího a potom odvolací komise je zvážit, zda mohlo dojít k přenosu neoprávněných informací a zda to mohlo ovlivnit výsledek a v případě, že tomu tak nastalo potom má rozhodčí právo přidělit upravený výsledek.

                Nejprve se podívejme na hlášku 3 srdce, a co znamená. Podle vysvětlení soupeřů ukazuje hodnoty v této barvě a hledá zádrž v poslední barvě – tj. trefech. Po tomto vysvětlení mám za to, že se jedná o hlášku, která NEMÁ být alertována, protože byla použita v běžném, přirozeném významu, slibuje třílist (tak přesně jsme nezkoumal dohody EW, ale domnívám se, že ano). Podle platného soutěžního řádu jsou přirozené hlášky : „1. Hlášky v barvě, která nevypovídá o žádné jiné barvě; hláška ukazuje nejméně 4-list v prvním kole dražby a nejméně 3-list v dalších kolech.“ Myslím, že této definici hláška vyhovuje, protože slibuje třílist (hodnoty) v srdcích a neříká nic o trefech ani dalších barvách. Je přirozené, že směřujeme do 3 BT, když bude mít partner zádrž trefovou a nevidím důvod, proč by se tato hláška měla alertovat. Alertování hlášky, která se nemá alertovat je samozřejmě podobnou chybou jako nealertování hlášky, která si alert zasluhuje.

                Proto byl také asi překvapen hráč na Severu, když byla hláška alertována a nezeptal se příliš šťastně, co to tedy znamená. Ovšem, kdyby si dal v tento okamžik vysvětlit celou dražbu, dostává se do podobného problému a může být opět napaden, že se zeptal v okamžiku alertování hlášky 3 srdce a tím dal najevo hodnoty v srdcích.  Hráč na Severu nemá důvod se ptát na význam hlášek před skončením dražby, protože je zjevné, že nebude do dražby zasahovat a informace pro obranu a výnos stačí získat po ukončení dražby. Poznámka na okraj – nedává hráč na Severu neoprávněnou informaci, když se neptá na význam hlášek?

                Nyní se podívejme na situaci z pohledu hráče na Jihu. Je skončena dražba, kdy Východ má dlouhé piky (může mít rozlohy 5224, 6223 nebo i 6332), nemá čtyřlist srdcový (to by dražil 2 srdce) a asi nemá podporu károvou – to naznačuje i pětilist kárový, který drží.  Co má vynést? Určitě ne pik, ani káro, to by pomáhal soupeřům. Zůstávají na výběr trefy a srdce. Podle mě je naprosto přirozené vynést srdce, kde nejhorší co mě může potkat je, že soupeři mají srdce 4-3 a partner jen třílist a chytnu mu dámu srdcovou (že by hráč W dražil srdce na AJ10x). Ovšem to je dost nepravděpodobné.  Aby byl dobrý výnos trefový, potřebuji u partnera nalézt aspoň čtvrtého krále a kluka u hlavního hráč. Daleko pravděpodobnější je, že v trefech zadám. Proto se kloním naprosto jednoznačně k srdcovému výnosu.

                Odvolací komise rozhodla výsledek ponechat a navrhla rozhodčímu, aby udělil pořádkovou pokutu hráči na Severu, který byl také komisí poučen o způsobu ptaní na význam hlášek tak, aby se příště tato situace nestala. Za rozhodnutím odvolací komise si stojím i po delším časovém odstupu.

                Chtěl bych tímto článkem vyvolat zamyšlení nad:

1)      četností a smyslem odvolávání

2)      alertováním hlášek jako je tato uvedená, kterou považuji jednoznačně za přirozenou

3)      chováním a respektem hráčů k rozhodčímu a odvolací komisi