Zásada vyloučení

Principy převzaté z:

Nowoczesna licytacja naturalna (Wladyslaw Izdebski, O. Rodziewicz-Bielewicz)

 

Následující řádky nás naučí, jak zhodnotit list v dražbě barevných závazků v závislosti na umístění figur a krátkých barev při použití principů naturální dražby.

 

Podívejme se na příklad:

 

 

 

E1: srdceQJ652

      piky2

      karaK765

      trefyQ65

srdceAK107

pikyKJ10

kara843

trefyA73

stolek

E2: srdceQJ652

      pikyQ72

      kara5

      trefyK654

 

 

E3: srdceQJ652

      pikyQ72

      karaK765

      trefy4

 

E1:          srdcové honéry Západu se znehodnocují proti singlu, proto uhrajeme jen 8 zdvihů

 

E2:          kárový singl Východu se trefil do prázdné barvy partnera, ve zbývajících barvách máme ve spojených listech honérové sledy, proto můžeme uhrát pohodlně 10 zdvihů

 

E3:          bilancování zdvihů není tak jednoznačné jako v příkladu E2. Singl proti esu není špatný, ale není jistý král kárový. Máme šanci 50% na splnění celoherního závazku, můžeme tedy říct, že máme 9,5 zdvihu.

 

Z ukázky vyplývá, že při správně umístěném singlu vzrůstá síla spojených listů až o dva zdvihy. A co šikena…?

srdceAK107

pikyKJ10

kara843

trefyA73

stolek

srdceQJ652

pikyQ72

kara--

trefyK6542

V porovnání s listem E1 přibyly tři zdvihy, to se to hraje.

 

Učebnice bridže říkají, že k vydražení malého slemu potřebujete cca 33 bodů. Určitě mají pravdu při pravidelných listech bez fitu. Dobrá metoda hodnocení je připočítání bodů za dlouhé barvy, které produkují zdvihy. Uvažujeme-li o slemu v barvě, nesmíme zapomenout zhodnotit umístění figur a tzv. vyloučení v barvě, kde máme krátkost. Nedávná návštěva předního světového hráče bridže a teorie dražby mě utvrdila v názoru, že na slem potřebujete jen cca 28 bodů, pokud je váš singl proti malým kartám partnera. Jedná-li se o šikenu, pak dokonce ještě méně. Zkusme zlepšit slemovou bilanci českého bridže a naučme se některým dražebním zásadám.

 

Dobrý dražební systém by měl umět ukázat krátkost v boční barvě.

Deskriptivní metoda

srdceAJ1072

piky1082

karaK3

trefyAJ9

stolek

srdceKQ3

pikyA743

karaAQ1087

trefy8

 

W                           E

1srdce                          2kara

2srdce                          3piky

3NT                        4srdce

6srdce                          pas

 

Zahajitel ukázal minimální list hláškou 2srdce. Odpovídající přesto zkouší slemové možnosti. Hovoří o tom nabídka 3piky a následná oprava ze závazku 3NT do 4srdce. Hláška 3piky (třetí barva) říká cosi jen o držení této barvy (nemůžeme najít fit v srdcích, když Západ vynechal hlášku 2piky) a obavy o nedraženou barvu. Následná oprava (dodražení rozlohy) pak ukazuje krátkost trefovou a plný fit pikový. Proč by to asi partner dělal, kdyby chtěl hrát pouze celoherní závazek? Mohl vybrat manš už po hlášce 2srdce. S listem:

 

srdceQ9  pikyAJ74  karaAQJ92  trefy103

 

by jistě nechal hrát 3 BT.

A co když rozdání vypadá následovně?

srdceAK1072

pikyK82

karaK3

trefy986

stolek

srdceQ9

pikyAJ74

karaAQJ92

trefy103

 


W                           E

1srdce                          2kara

2srdce                          3piky

3srdce                          4srdce

vydražíme závazek na sedm trumfů, když nedržíme trefovou barvu. 3srdce byly jen z nedostatku jiné nabídky.

 

Snaha o výměnu informací je známka síly

 

Nikdo nemůže Východu upřít snahu o výměnu informací v prvním příkladu, proto musí zahajitel rozumět této dražbě jako výzvě do slemu. V rámci svého minimálního listu, který popsal hláškou 2srdce (cca do 14–15 bodů) má dobře umístěné figury: eso proti krátkosti, krále do partnerovy nejdelší barvy a kvalitní trumfy.

 

Z toho vyplývá, že deskriptivní metoda se opírá o opožděné fitnutí barvy partnera proto, abychom ukázali dobrou barvu a někdy i krátkost v boční barvě (třetí barva může být jen třílist).

 

Ukažme si několik sekvencí:

a)                                                 b)

W                E                              W                E

1piky               2trefy                           1kara              1piky

2piky               2srdce                           2srdce               3trefy

2 BT            4piky                           3 BT            4srdce 

c)                                                 d)

W                E                              W                E

1srdce               2piky                           1srdce               2kara

3trefy               3 BT                        2piky               3trefy

4piky                                              3srdce               5piky

 

Všechny sledy ukazují krátkost (a,b,c – v kárech a d – v pikách) a jsou invitem do slemu. Principy čtvrté barvy jsou zde zachovány (b, d). V příkladu b jste mohli silně fitnout hláškou 3srdce, když nová barva skokem je forsing do hry, proč jste tedy používali čtvrtou barvu? Příklad d je diskutabilnější. V našem pojetí dražby slibuje nabídka 2 na 1 list velice blízký forsingu do hry (cca 11+ bodů) a pouhé nalezení fitu v drahé barvě dává při této síle listů bilanci na celou hru.

 

Z toho vyplývá, že dražba:

1srdce          2kara

2piky          3piky

je ukázání rezervy, když 4piky by byly minimální. V příkladu d) pak nabídka 5piky ukazuje plný fit srdcový a singl pik. 4piky v této sekvenci by bylo pouhým výběrem celoherního závazku na sedm trumfů, když nedržíme trefy.

 

V široké škále acolovských dražebních systémů v Čechách stále převládá názor, že po 2 na 1 sfitování kterékoliv z drahých barev zahajitele na třetím stupni není forsing. Stejně tak čtvrtá barva po 2 na 1 by měla forsovat do hry. Myslím si, že nedostatek forsingových situací zabíjí slemovou dražbu. Můj názor sdílí i odborníci z většiny bridžových velmocí, hlavně Poláci a Američani, jejichž knihy jsou mi nejdostupnější.

 

V průběhu kvalifikací o reprezentaci v Polsku v roce 1989 se hrálo rozdání:

srdceAQ863

pikyQ9832

karaK6

trefy7

stolek

srdce--

pikyAJ106

karaA9752

trefyAJ54

 

Porovnejme dvě dražby:

a)            W                           E

H. Wolny              P. Gawrys

                1srdce                          2kara

                2piky                          3trefy

                3piky                          6piky

                pas

 

b)            W                           E

                A. Kowalski         L. Stadnicki

                1srdce                          2kara

                2piky                          3piky

                4trefy                          4kara

                4piky                        pas

 

Piotr Gawrys dražil po 2piky čtvrtou barvu jako přípravu pro opis listu a partner hláškou 3piky ukázal rozlohu 5+5. Nabídka 6piky ukončila opis listu, když Východ zároveň invitoval do velkého slemu!!! Wolny výzvu nepřijal, když polovina jeho bodů je do krátkosti partnera. (Velký slem se ve skutečnosti splnil, protože pikyK seděl a kára se dělila 3–3)

 

Značně horší dražbu předvedl druhý pár:

3piky - silné fitnutí barvy

4trefy - v souladu s dohodou páru ukázání krátkosti

4kara - cue-bid (ukázání držení prvního nebo druhého kola této barvy)

4piky - negat, minimum otevření

 

Stadnicki pasoval, protože se závazkem 5piky mohou nastat problémy např. s listem:

 

srdceAKJxx  pikyK9xx  karaJxx  trefyx

 

Jeho obavy byly oprávněné, ale už v dřívější fázi dražby vybral špatnou hlášku, když dražil 3piky místo 3trefy. Vypadá to, že Kowalski také nebyl bez viny, když špatně ohodnotil přínos páté srdce a dobře umístěné figury.

 

Zkusme dražit následující rozdání:

srdceAJ1072

pikyK92

karaK3

trefyJ92

stolek

srdceKQ3

pikyA1043

karaAQ1087

trefy8

W                           E

1srdce                          2kara

2srdce                          3piky

3srdce                          ??

 

Zahajitel neví, že 3piky je příprava na popis listu s fitem pro piky, myslí si, že jde jen o zádrž při chybějící trefové do závazku 3NT. 3srdce je proto hláška vynucená a neslibuje šestilist. Jestliže E zvedne na 4srdce, neslíbí partnerovy plný fit a sílu tak, jak by chtěl, když zvolil deskriptivní metodu. Takto by dražil i s listem:

                srdceQ9  pikyA1043  karaAQ1092  trefy76

jen pro výběr nejlepšího celoherního závazku.

 

Nejlepší hláška je 4 BT (Blackwood). 3srdce ukázaly nechuť do beztrumfového závazku, co tedy partnera tak povzbudilo? Přece vyloučení v trefech při plném fitu pikovém.

 

Na dokreslení deskriptivní metody zkusme ještě jedno rozdání:

srdceAJ8

pikyK9764

karaK94

trefyK9

stolek

srdce103

pikyQ10

karaAJ1086

trefyAQ87

 

W                           E

1piky                          2kara

2piky                          3trefy

3¨                          ??

 

V souladu se zásadou elastičnosti by Východ měl dražit 3piky. Forsující oprava do drahé barvy partnera pod úrovní 3 BT je spíše jen ukázání doplnění při chybějící zádrži pikové. Západ pak ukončí dražbu hláškou 3 BT, když např. s listem:

                srdceA87  pikyAKJ84  kara974 trefyJ5

by jistě volil závazek 4piky na sedm trumfů.

 

Někdo by mohl říci, že sekvence je deskriptivní metodou na ukázání pikové krátkosti při plném srdcovém fitu, když E, nemaje plný fit, mohl použít čtvrtou barvu - 3srdce. To nám však bere možnost volby lepšího celoherního závazku.

 

Pokud přijmeme tuto zásadu za vlastní, budeme dražit 3srdce jako čtvrtou barvu např. s listem:

srdce103  piky32  karaAQ1086  trefyAQ87

se singlem nebo s prázdným dublem v drahé partnera.

 

Jak tedy dražit po nabídce 3kara s listy:

srdceAJ8

pikyK9764

karaK94

trefyK9

stolek

srdce2

pikyAQ8

karaAJ763

trefyA876

 

Jednoznačně 4piky. Proč jste neskočili po ukázání minima W - 2piky rovnou na celou hru? Nejdříve nabízíte trefovou barvu a pak ukazujete plný fit srdcový. To musí mít nějaký důvod. Na začátku jsme říkali, že snaha o výměnu informací je známka síly. Touto dražbou jsme tedy ukázali rezervu figurovou, ale i singl pikový. Další posouzení situace necháme na partnerovi. S listem ještě silnějším musíme převzít otěže dražby my, protože 4piky může partner pasovat.

|

Komentáře k tomuto článku

Přeskočit odkazy pro navigaci