Nové klasifikační třídy

         Byla uzavřena sezóna 2013/2014 a je to sezóna svým způsobem výjimečná. Je totiž poslední hodnocená starým Klasifikačním řádem. Rád bych shrnul přidělení výkonnostních tříd.

 

         Letos jsme se opět nedočkali žádného nového mistra, pokud by tento Klasifikační řád byl platný i v další sezóně, měl by šanci získat tuto elitní třídu příští rok Ondřej Bahník (Chaos Bridge), což se však už nestane. Pět hráčů, kteří nejsou nositelé tohoto titulu, získali mistrovskou podmínku. Premiérově jsou to Lucie Kupková a Jiří Emmer (oba z klubu BKP). Druhou mistrovskou podmínku vyválčili Pavla Hoderová a Vít Volhejn (oba z klubu BKVS). Ondrovi Bahníkovi (Chaos Bridge) se to povedlo potřetí za sebou. Nejúspěšnějším sběračem SB byla v této sezóně byla Eva Bahníková (BKP).

 

         Novými držiteli výkonnostní třídy kandidát mistra jsou Eva Fořtová (BKP), Lucie Kupková (BKP), Jiří Emmer (BKP), František Králík (Uherské Hradiště) a Aleš Medlín (BKP). První ze dvou podmínek nutných k udělení této výkonnostní třídy letos získali Jan Králík (Uherské Hradiště), Vladimír Machát (BKP), Jan Novotný (Uherské Hradiště) a Kamil Žylka (Uherské Hradiště). Naopak Zdena Tomčíková (BKP), Zdeněk Laštovička (BKP) a Daniel Vachtarčík (Havířov) o tuto výkonnostní třídu přišli. V ohrožení ztráty titulu kandidáta mistra pro další sezónu by byli další tři hráči – Anna Marie Černá (BKVS), Eva Fořtová (BKP) a Luboš Spálovský (Třináct Praha). Ti se však už o ztrátu druhého nejprestižnějšího titulu podle starého Klasifikačního řádu strachovat nemusí a stejně jako všichni ostatní budou bojovat o nové výkonnostní třídy.

 

         Jmenovitý výčet hráčů, kteří nově získali první, druhou, třetí nebo čtvrtou výkonnostní třídu uvádím v další příloze. V ní jsou také vyjmenováni hráči, kteří mají splněnu jednu, dvě nebo tři mistrovské podmínky.

 

         Výkonnostní třídy podle starého Klasifikačního řádu ztrácí svou platnost a jsou zrušeny. Těchto sedm výkonnostních stupňů je od letoška nahrazeno dvaceti jinými. Sbírání SB (stříbrných bodů) a KB (kovových bodů) bude kumulativní, a tak přecházení do vyšších výkonnostních tříd nebude vázáno na uzavření sezóny.

 

Noví držitelé výkonnostních tříd

Kandidát mistra

Jiří Emmer                             BK Praha                               1967

Eva Fořtová                           BK Praha                               1963

František Králík                    Uherské Hradiště                   1990

Lucie Kupková                      BK Praha                               1965

Aleš Medlín                           BK Praha                               1967

 

1.VT

Adam Janas                            Havířov                                  1992

Erik Klemš                             Havířov                                  1996

Renata Lapčíková                  Uherské Hradiště                   1993

Jana Martynková                   Trutnov                                  1978

Martin Melčák                       Havířov                                  1997

Milan Roubal                         Olomouc                                1957

Tomáš Rubáč                        Nekuřáci Praha                       1963

Filip Řehořek                         Uherské Hradiště                   1995

Jiří Tomáš                               BK Praha                               1953

 

2.VT

David Botur                           Havířov                                  1995

Miroslava Čermáková            Máj České Budějovice           1963

Anna Demlová                       Pardubice                               1934

Jarmila Dvořáková                 BK Praha                               1954

Jiří Fišer                                  BK Praha                               1939

Karel Kubišta                         Trutnov                                  1954

Ha My Luong                        Havířov                                  1996

Petr Mališ                               Uherské Hradiště                   1954

Cassie Mališová                     Uherské Hradiště                   1956

Milan Mareček                       Nekuřáci Praha                       1950

Zdeněk Mužík                        Nekuřáci Praha                       1960

Martin Patřičný                      Chaos Praha                           1985

Eva Rokosová                        BK Praha                               1951

Marie Rosolová                      BK Praha                               1957

Miroslav Tatíček                    Nekuřáci Praha                       1949

Tomáš Vajda                          Chaos Praha                           1997

Marie Volhejnová                  Nové Město nad Metují         1936

Drahoslava Zbořilová             BK Praha                               1944

 

3.VT

René Baláž                             Trutnov                                  1975

Marcela Coňková                   BK Praha                               1957

Anna Častoňová                    Havířov                                  1998

Veronika Dolanská                Pardubice                               1998

Miloslava Eliášová                 BK Praha                               1953

Marie Farkašová                     BK Praha                               1945

Tomáš Fridrich                       Uherské Hradiště                   2000

Ivana Grusová                        BK Praha                               1957

Věra Hlavačková                   BK Praha                               1941

Věra Janoušková                    BK Praha                               1949

Blanka Kolářová                    Máj České Budějovice           1950

Zbigniew Kowalczyk             Havířov                                  1948

Pavel Kunc                             BK Praha                               1945

Jiří Mráz                                 Havířov                                  1971

Niva Nádvorníková                BK Praha                               1952

Zuzana Otradovcová              Uherské Hradiště                   2000

Pavel Plodík                           Pardubice                               1942

Milan Prášil                            Máj České Budějovice           1945

Jana Prášilová                         Máj České Budějovice           1945

Josef Škramlík                        BK Praha                               1943

Hana Škramlíková                  BK Praha                               1943

Ester Vilímková                     Uherské Hradiště                   1999

Daniela Wirthová                   BK Praha                               1954

 

4.VT

Jarmila Dohnálková               BK Praha                               1953

Denisa Hellerová                    Havířov                                  2002

Jakub Hora                             Chaos Praha                           1981

Jiří Hovorka                           Chaos Praha                           1974

Martin Hriňák                        Nové Město nad Metují         1981

Ondřej Kaštovský                  Havířov                                  2001

Monika Masopustová             Havířov                                  2001

Jan Petřík                               Havířov                                  1952

Čeněk Romanowski               Havířov                                  2002

Iva Svobodová                       Uherské Hradiště                   1978

Zdeněk Tomis                        Havířov                                  2002

Lukáš Trecha                         Havířov                                  2001

František Václavík                Nekuřáci Praha                       1948

Alena Vocelová                     BK Praha                               1956

Matej Žiak                             Havířov                                  1994

 

Získání mistrovské podmínky hráčem, který ještě nemá titul mistra:

Ondřej Bahník                       Chaos Bridge                         1985

Jiří Emmer                             BK Praha                               1967

Pavla Hoderová                     BK VS                                   1986

Lucie Kupková                      BK Praha                               1965

Vít Volhejn                            BK VS                                   1964

 

Získání první kandidátské podmínky:

Jan Králík                               Uherské Hradiště                   1992

Vladimír Machát                    BK Praha                               1955

Jan Novotný                           Uherské Hradiště                   1985

Kamil Žylka                           Uherské Hradiště                   1989

 

Ohrožení ztrátou titulu kandidáta mistra při nezískání kandidátské podmínky v další sezóně:

Anna Marie Černá                 BK VS                                   1987

Eva Fořtová                           BK Praha                               1963

Luboš Spálovský                   Třináct Praha                         1961

 

Přehled získaných mistrovských podmínek aktivních hráčů

1 získaná mistrovská podmínka

Luboš Batela                          Český Brod                            1952

Květa Čechová                      Třináct Praha                          1946

Vratislav Černý                     Třináct Praha                          1962

Markéta Dudková                  Havířov                                  1988

Jiří Emmer                             BK Praha                               1967

Eva Fořtová                           BK Praha                               1963

Zdeněk Frabša j.                    Uherské Hradiště                   1969

Jana Janková                          BK VS                                   1984

Petr Jelínek                             BK Praha                               1982

Bohumil Kocián                    Ostrava                                   1946

Lucie Kupková                      BK Praha                               1965

Ondřej Krása                          BK Praha                               1973

Jan Martynek s.                      Pardubice                               1947

Jan Pivnička                           BK Praha                               1950

Martin Scháňka                      BK VS                                   1991

Luboš Spálovský                   Třináct Praha                          1961

Jiří Šubrt                                 BK Praha                               1934

Magdaléna Tichá                    Havířov                                  1991

Zdena Tomčíková                  BK Praha                               1943

 

2 získané mistrovské podmínky

Eva Batelová                          Český Brod                            1953

Jan Čech                                 BK Praha                               1933

Miroslav Číža                         BK Praha                               1965

Pavla Hoderová                     BK VS                                    1986

Milena Lančová                     BK Praha                               1950

Pavo Marinkovič                    BK Praha                               1967

Vladimír Nulíček                   BK Praha                               1959

Pavel Růžička                        Brno                                       1958

Vít Volhejn                            Nové Město nad Metují         1964

 

3 získané mistrovské podmínky

Ondřej Bahník                       Chaos Bridge                         1985

Miroslav Hradil                      BK Praha                               1952

Marie Jelínková                     TOP Praha                              1950

Vladimír Machát                    BK Praha                               1955

Aleš Medlín                           BK Praha                               1967

Pavla Svobodová                   BK Praha                                1957

Bohumil Večeřa                     Olomouc                                1943

Josef Winter                           Brno                                       1952

Komentáře k tomuto článku