Komentáře k článku Ze správné strany

Konvence dobrá, příklad sporný

OdpovědětJaroslav Holý, http://revue.bridgecz.cz, 28.06.2015 01:46

Pokud bude mít HH v daném příkladu o káro méně a o srdci více (to snad může, ne?), poráží zahrání trefu do trojité šikeny závazek pouze a právě v případě, že má partner dámu pikovou. Ve všech ostatních případech právě a jenom tref závazek triviálně zadává. Podle mého názoru statistika je navrhované zahrání klasickým příkladem toho, kdy "nudná" obrana je dlouhodobě jistě úspěšnější. Velmi silným důvodem pro zahrání třinácté trefy je ovšem to, že nudnou samozřejmou obranou se ovšem těžko můžeme pochlubit, zatímco pokud nám vyjde první varianta, budeme na chvíli, alespoň mezi těmi hráči, kteří to tak velice chytře hrají proto, že "právě v dané partii to tak je", slavní. Ještě vyšší školou je ze stejného důvodu (je třeba to tak hrát, protože v partii to tak je) seřvat partnera, který tu (v dané partii) "správnou" obranu nenašel.

Dále uvedená konvence se mi líbí, ale má jednu vcelku běžnou vadu. Za celou dobu, co hraji bridž, si nepamatuji, že by mi právě tato dražební situace přikráčela ke stolu. Zato si pamatuji desítky případů, kdy dražební sledy s frekvencí menší než jednou za rok zapomněl a zkazil buď já nebo partner, a stovky případů, kdy já nebo partner takové sledy nezapomněl, ale nebyl si (já nebo partner) jistý, s kým je hraji(-e) a s kým ne. Efekt je ve všech případech stejně fatální (občas i pro soupeře :-) ).

Poznámka. Klidu a pohodě čtenáře příspěvku nepřidá to, že je v článku prohozen sever s jihem.

Co je pravděpodobnější?

OdpovědětV.Nulíček, http://revue.bridgecz.cz, 30.06.2015 22:48

Příklad jsem převzal z polského Swiata Brydza. Je pravda, že pokud má HH rozlohu 4333 a partner nemá dámu pikovou, pak zahrání do trojité šikeny závazek naopak zadá. Je tedy čistě otázkou pravděpodobnosti, která situace je pravděpodobnější - prosím zasvěcenější o analýzu.

Obě zahrání mají stejnou šanci na úspěch

OdpovědětAleš Medlín, http://revue.bridgecz.cz, 13.07.2015 13:15

Pravděpodobnost rozlohy 4243 je přesně dvakrát větší, než rozlohy 4333 (exaktně spočítáno pro dané rozdání 840 kombinací 4243 : 420 kombinací 4333). Ovšem jen v polovině případů bude mít partner dámu pikovou. Neboli šance na poražení jsou přesně stejné v obou navrhovaných variantách (ve druhé variantě na položení pikové dámy nezáleží). Je zde ještě rozloha 4423, při které ale soupeř padne vždy, nezávisle na zahrání obrany. Při této rozloze mít pikovou dámu partner nemůže, má totiž kárového kluka. Je zde ale šance na to porazit soupeře dvakrát.

Jinak nemohu souhlasit s Jardou v tom, že popisovaná dražební situace je řídká. Ne vždy to má takto fatální důsledky, ale rozhodně stojí za to si ji s partnerem domluvit.

4423 je zdražby vyloučena

OdpovědětAleš Medlín, http://revue.bridgecz.cz, 13.07.2015 13:22

Omluvám se, rozloha 4423 je z dražby vyloučena.

Zahrání do trojité šikeny je statisticky horší

OdpovědětViktor Kolínský, http://revue.bridgecz.cz, 12.08.2015 13:48

Pokud počítáme četnost rozloh HH 4333 a 4234, tak rozhodují pouze srdce a trefy. Počet rozloh s dublem i třílistem srdcovým je shodný, protože z 5 zbývajících srdcí vybereme dubla v (5 nad 2) = 10 případech a třílist v (5 nad 3) = 10 případech. Rozhodují tedy pouze trefy, kde nevidíme 9 trefů:

3list trefový v rozloze 4333 nastane v (9 nad 3) = 84 případech

4list trefový v rozloze 4234 nastane v (9 nad 4) = 126 případech

Piková Q u HH je stejně pravděpodobná v obou případech, takže při rozloze HH 4234 závazek porazíme zahráním do trojité šikeny, když HH nemá trumfovou Q, což nastane v 126/2 = 63 případech. Pasivním výnosem závazek porazíme při rozloze HH 4333 nezávisle na umístění trumfové Q v 84 případech, což je tedy zahrání na větší šanci.

Oprava mého předchozího výpočtu.

OdpovědětViktor Kolínský, http://revue.bridgecz.cz, 13.08.2015 13:32

Můj předchozí výpočet ignoroval rozmístění figur ve skrytých listech. Vzhledem k licitaci má HH 15-17PC a na partnera tak zbývají maximálně 2PC. Proto musí mít HH chybějící esa a krále (pikové eso, srdcový král, AK v kárech) a nízké figury možné (piková Q, kárový J). Pokud má např. W pikovou Q, tak musí mít HH AKJ v kárech, aby měl 15PC. Při rozloze S 4333 tak nastane pouze jediná kombinace kár, při rozloze S 4243 nastane 6 kombinací AKJx, kde x je jedna ze 6 zbývajících blotek. Také je pravděpodobnější, že piková Q je ve 4listu HH než v dublu partnera.

Mohou nastat 3 případy rozmístění figur: partner má pikovou Q, kárového J nebo nemá žádnou figuru. V každém z těchto tří případů rozhodují pouze blotky o tom, kolik různých možných listů lze vygenerovat:

1. W má pikovou Q

a. rozloha S 4333 - srdce Kxx (4 nad 2) = 6 případů, kára 1 případ (HH musí mít AKJ), piky Axxx 4 případy , celkem 6x1x4= 24 kombinací.

b. rozloha S 4243 – srdce Kx 4 případy, kára AKJx 6 případů, piky Axxx 4 případy, celkem 4x6x4 = 96 kombinací.

2. W nemá pikovou Q a má kárového kluka

a. rozloha S 4333 – srdce Kxx (4 nad 2) = 6 případů, kára 6 případů (HH musí mít AKx), piky AQxx (4 nad 2) = 6 případů, celkem 6x6x6= 216 kombinací.

b. rozloha S 4243 – srdce Kx 4 případy, kára AKxx (6 nad 2)= 15 případů, piky AQxx 6 případů, celkem 4x15x6 = 360 kombinací.

3. W nemá pikovou Q ani nemá kárového kluka

a. rozloha S 4333 - srdce Kxx (4 nad 2) = 6 případů, kára 1 případ (HH musí mít AKJ), piky AQxx (4 nad 2) = 6 případů, celkem 6x1x6= 36 kombinací.

b. rozloha S 4243 – srdce Kx 4 případy, kára AKJx 6 případů, piky AQxx 6 případů, celkem 4x6x6 = 144 kombinací.

Celkem všech možných kombinací je 24+96+216+360+36+144 = 876.

Hra do trojité šikeny uspěje pouze v případě 1., když má partner trumfovou Q (24+96)= 120 případů. Pravděpodobnost poražení závazku je 13,7%.

Pasivní výnos porazí závazek při rozloze HH 4333 nezávisle na umístění trumfové Q – tedy všechny tři případy a. (24+216+36) = 276 případů. Pravděpodobnost poražení závazku je 31,5%.

Závěr: Pasivní hra je více než dvakrát lepší než zahrání do trojité šikeny.