Konec a zvonec

Bridžová revue vychází v internetové formě již sedmým rokem. Tehdy dal Český bridžový svaz své nevelké peněžní rezervy na jiné priority a peníze a možná i energie na vydávání tištěné formy časopisu tak došly. Aby se alespoň k těm bridžistům, kteří mají internet, dostávala zajímavá rozdání a novinky o domácím i zahraničním bridži, založil jsem článkový server a v dvouměsíčních intervalech zveřejňoval jeho tištěné souhrny jako brožurku ve tvaru PDF. Dnes se finanční prostředky na časopis díky filantropickému sponzorovi našly a stejně jako před lety se hlásí mnoho autorů se svými články.

 

Na přání Ústředí ČBS, abych nekonkuroval novému časopisu BRIDGE, tedy s tímto článkovým serverem více méně končím a své další příspěvky, již budu zasílat do tištěného časopisu. Samozřejmě až na výjimky, které nebudou pro BRIDGE zajímavé nebo se do předpokládaného rozsahu nevejdou.