Obecné zásady útočné dražby

Článek má demonstrovat obecné principy přirozené dražby, proto jsou i odpovědi na 1 tref přirozené, netransferové. Přesto většina uvedených sledů se dá aplikovat na systém S2014. Příklady jsem čerpal především z knih pana Izdebského Moderní přirozená dražba a Polský tref 21. století. Styl odpovědí 2/1 je podle polského vzoru, přesto si troufám říci, že většina uvedených zásad je všeobecná použitelná do libovolného přirozeného systému.

 

Článek ve tvaru PDF si můžete stáhnout na http://www.bridgecz.cz/Frabsa/S2014_utocna_drazba.pdf.

 

Komentáře k tomuto článku