Zdeněk Frabša

 

Konvence Splinter

Každý dobrý systém by měl mít zabudovaný způsob jak ukázat krátkost v boční barvě a dobrý fit pro barvu partnera.

Standard 2014 - Popis dražebních sledů a konvence Drury

Standard 2014 - Popisy dražebních sekvencí a popis konvence Drury.

Obecné zásady útočné dražby

Teorie přirozené útočné dražby.

Moderní Standard

Popis moderní verze systému Standard American.

Druhý obránce

Metody dražby po zásahu soupeřů.

Zásada informace

Moderní dražební metody.

Splintery

Ukazování krátkostí při fitu.

Zásada vyloučení

Dražební teorie umožňující zhodnocení nebo znehodnocení listů při krátkostech v kartě.